Organizacja kościoła katolickiego w Australii

W Australii jest zorganizowane katolickie duchowieństwo, jakiego ilość szacuje się na blisko dwanaście tysięcy kapłanów, którzy pełnią służbę Bogu, pośrednicząc między Nim a ludnością. Ponadto warto wspomnieć także o wyodrębnionej grupie jakichś trzech tysięcy kapłanów diecezjalnych. Do tego dochodzi dziewięć tysięcy zakonników i zakonnic.

Kościół katolicki w Australii znajduje się w ogólnie trzydziestu różnych diecezjach, które rozsiane są po pięciu głównych metropoliach krajowych. I tak dwie diecezje działają będąc w pełni podporządkowane Stolicy Apostolskiej. Papież sprawuje pieczę nad diecezjami- chaldejską, maronicką, melchicką. Natomiast jako zwierzchnik kościoła greckokatolickiego występuje eparcha Melbourne. Jest on tam uznawany za „stowarzyszonego” z metropolitą rzymskokatolickim miasta Melbourne. Warto jednakże wspomnieć iż stowarzyszony w tym zakresie nie jest równoznaczne z podległy.

Charakteryzując organizację kościoła katolickiego w Australii, zdecydowanie warto wspomnieć o tym, że katolicy w tym kraju nie mają zwierzchnika w postaci prymasa. Inaczej jest u anglikanów. Z kolei biskupi wybierają przewodniczącego, który ma stać na czele Konferencji Episkopatu Australii. Nie bez znaczenia w australijskiej, katolickiej strukturze duchownej są także kardynałowie, którzy występują w roli prefekta Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Powołanie duchownego do pełnienia takiej funkcji jest natomiast równoznaczne z tym, iż zyskuje on prawo do głosowania w Kolegium Kardynalskim.