Kościół katolicki w Australii

W Australii funkcjonuje część powszechnego kościoła katolickiego. Katolicyzm w tym miejscu jest najszerzej rozpowszechnioną religią. Inne związki wyznaniowe oczywiście nadal funkcjonują, ale praktycznie rzecz biorąc – jest ich znacznie mniej niż wyznawców katolicyzmu. Musimy stwierdzić, iż na podstawie przeprowadzonego parę lat temu spisu powszechnego, katolicyzm w Australii zadeklarowało wyznawać ponad 5 milionów mieszkańców. zadośćuczynienie za śmierć Łącznie, w przeliczeniu na skalę procentową, jest to około 26 procent wszystkich obywateli zamieszkujących tenże rejon świata. A teraz nieco faktów na temat zrodzenia się kościoła katolickiego w Australii.

Skąd on się tam wziął? Na początku wprawdzie zaczęły dominować protestanckie wyznania. Najbardziej silnym związkiem wyznaniowym okazywał się anglikanizm, jaki pojawił się między końcem osiemnastego stulecia, zaś  początkiem dziewiętnastego. Protestantyzm sprowadzony został do Australii generalnie przez Irlandczyków, którzy na Antypodach mieli kolonie brytyjskie. Z czasem natomiast zaczęła krystalizować się również religia katolicka, której umacnianie się na ziemiach australijskich miało miejsce przede wszystkim w okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Dlaczego akurat wówczas? Ponieważ wtedy Australia została otwarta na imigrację i tym samym z rejonu europejskich obszarów ypu Chorwacja, Włochy, niegdyś funkcjonująca Jugosławia, zaczęli przybywać imigranci sprowadzający na ziemie australijskie swoje nowe wyznanie – katolicyzm. Jeżeli chodzi o największą popularność katolicyzmu, to odnotowaną ją w 1986 roku, ponieważ wtedy dostrzeżono, iż jest to najbardziej liczebna pod względem ilości wiernych religia Australii.