Światowe Dni Młodzieży czyli ŚDM jest to cykl zapoczątkowanych przez Jana Pawła II spotkań wyznawców wiary katolickiej. Warto jednak zauważyć, iż nieprzypadkowo zrodziła się owa nazwa, gdyż ŚDM kierowany jest do młodzieży – młodych wiernych, którzy chcą poszerzać swoje życie duchowe poprzez wspólne jednocześnie się w wierze. Musimy wspomnieć o tym, iż podobne spotkania mają miejsce mniej więcej co dwa czy też trzy lata. Pierwsze obchody Światowych Dni Młodzieży odbyły się w 1986 roku. Przedsięwzięcie skupia się na odbywaniu spotkań młodych ludzi z papieżem. Jest to masowa, międzynarodowa impreza organizowana w jednym, wcześniej wybranym kraju i miejscu. To swego rodzaju festiwal religijny, na jaki przybywają młodzi wyznawcy katolicyzmu z całego świata.

Razem odbywają się modlitwy, czuwania, tańce i śpiewy. Światowe Dni Młodzieży mają także swoje symbole, a mianowicie są nimi ikona Matki Bożej Salus Poppuli Romani oraz Krzyż Roku Świętego. Jeżeli chodzi o to, jaki jest cel przyświecający temu wydarzeniu, to przede wszystkim należy tu wspomnieć o jednoczeniu się.

Chodzi o to, aby stykały się ze sobą rozliczne kultury, mentalności, kraje i narodowości, a wszystkie one się przeplatały, spędzając ze sobą wspólnie czas w religijnym wymiarze. To wymiany pielgrzymów przybywających z rozmaitych stron świata. Papież przybywa w wybrane miejsce organizacji ŚDM i zasiada do Papamobile, krążąc na nim wśród zgromadzonych wiernych. Są liczne msze, wystąpienia, kazania, pokazy taneczne i muzyczne, działania artystyczne, a wszystko to, aby głosić wiarę katolicką. W Rzymie jakiś czas temu zorganizowano ŚDM, kiedy to przygotowana została piesza dróżka licząca ponad półtora kilometra, będąca rekordową trasą prowadzącą do papieża. Tak wielu było wiernych, że konieczne okazało się zamknięcie ulic oraz zupełne wstrzymanie ruchu.