W Australii funkcjonuje część powszechnego kościoła katolickiego. Katolicyzm w tym miejscu jest najszerzej rozpowszechnioną religią. Inne związki wyznaniowe oczywiście nadal funkcjonują, ale praktycznie rzecz biorąc – jest ich znacznie mniej niż wyznawców katolicyzmu. Musimy stwierdzić, iż na podstawie przeprowadzonego parę lat temu spisu powszechnego, katolicyzm w Australii zadeklarowało wyznawać ponad 5 milionów mieszkańców. Łącznie, w przeliczeniu na skalę procentową, jest to około 26 procent wszystkich obywateli zamieszkujących tenże rejon świata. A teraz nieco faktów na temat zrodzenia się kościoła katolickiego w Australii.

Skąd on się tam wziął? Na początku wprawdzie zaczęły dominować protestanckie wyznania. Najbardziej silnym związkiem wyznaniowym okazywał się anglikanizm, jaki pojawił się między końcem osiemnastego stulecia, zaś safetech.net.pl/produkty-kategoria/poduszki-pneumatyczne/ początkiem dziewiętnastego. Protestantyzm sprowadzony został do Australii generalnie przez Irlandczyków, którzy na Antypodach mieli kolonie brytyjskie. Z czasem natomiast zaczęła krystalizować się również religia katolicka, której umacnianie się na ziemiach australijskich miało miejsce przede wszystkim w okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Dlaczego akurat wówczas? Ponieważ wtedy Australia została otwarta na imigrację i tym samym z rejonu europejskich obszarów ypu Chorwacja, Włochy, niegdyś funkcjonująca Jugosławia, zaczęli przybywać imigranci sprowadzający na ziemie australijskie swoje nowe wyznanie – katolicyzm. Jeżeli chodzi o największą popularność katolicyzmu, to odnotowaną ją w 1986 roku, ponieważ wtedy dostrzeżono, iż jest to najbardziej liczebna pod względem ilości wiernych religia Australii.